Suvi Saarikallio musiikkikasvatuksen professoriksi | Jyväskylän yliopisto | 9.1.2023

Suvi Saarikallion valokuva

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on kutsunut Suvi Saarikallion professorin tehtävään 1.12.2022 alkaen. Tehtävän ala on musiikkikasvatus ja se sijoittuu musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitokselle, humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Saarikallio tunnetaan kansainvälisesti erityisesti musiikkipsykologian tutkijana. Hän on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta siitä, miten musiikki toimii tunteiden säätelynä ja millainen merkitys sillä on nuorten psykososiaalisessa kehityksessä. – Musiikki on rikas ja monitasoinen kokemisen maailma – kiehtova ikkuna ihmisyyteen, Saarikallio toteaa.

Saarikallion tutkimusmenetelmällinen osaaminen kumpuaa psykologiasta – hän on psykologian dosentti, jota musiikki kiinnostaa ihmisen kokemuksena ja toimintana. Saarikallio suhtautuu kuitenkin intohimoisesti monitieteisyyteen ja tieteenalojen väliseen dialogiin. Hänen tutkimuksensa on tiivistä yhteistyötä niin kasvatustieteen, musiikkiterapian, aivotutkimuksen, kuin tietojenkäsittelytieteen kanssa.

– Musiikkikasvatuksella on Jyväskylässä ainutlaatuinen maaperä: olemme yksi maailman johtavista musiikintutkimuksen yksiköistä ja tarkastelemme musiikkia monitieteisesti tunteina, oppimisena, vuorovaikutuksena ja mielenterveytenä – inhimillisen kasvun mahdollisuutena, Saarikallio kertoo.

– Tieteenalamme kehitykselle on tärkeää käydä dialogia paitsi lähitieteenalojemme, myös ammattikenttämme kanssa, Saarikallio painottaa. Hän toimii Euroopan musiikkipsykologiajärjestö ESCOMn varapresidenttinä ja Suomen musiikkikasvatusseura FiSMEn puheenjohtajana.

Tällä hetkellä Saarikallio johtaa Europan tutkimuskomission rahoittamaa 5-vuotista hanketta MUSICONNECT, jossa pyritään tunnistamaan ja kvantifioimaan niitä kehollisia ja tunnetasoisia mekanismeja, joiden kautta musiikki rakentaa yhteyttä omaan itseemme ja toinen toisiimme.

Saarikallio on yksi johtavista tutkijoista myös Suomen akatemian rahoittamassa Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikössä (MMBB) sekä Jyväskylän yliopiston profilointialueessa Lapset, perheet ja sosiaalinen kestävyys (SOSUS).

Saarikallio on toiminut viime vuodet musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksen tutkimuksesta vastaavana varajohtajana (2018–2022) ja musiikkikasvatuksen apulaisprofessorina (2019–2022). Tätä ennen hän on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa lukuisissa tutkimus- ja opetustehtävissä, esimerkiksi yliassistenttina ja akatemiatutkijana. Taustaltaan Saarikallio on Jyväskylästä valmistunut musiikin aineenopettaja.

– Mielestäni musiikki on paljon itseään isompi ilmiö, Saarikallio tiivistää. – Sen avulla voimme ymmärtää ihmisenä olemisen tasoja kehollisesta tahdistumisesta aina kulttuurien rakentumiseen. Tieteen keinoin voimme avata uusia ovia ymmärtää sitä, miten taide voi olla yhteiskuntamme voimavara niin koulutuksen kuin sosiaali- ja terveysalan kentillä, hän lisää.

Alkuperäinen uutisointi: Jyväskylän yliopisto 9.1.2023