Sosionomien kuvataideprojekti tuo iloa HyMy-kylän asiakkaille ja tekijöille

Lapsi maalaamassa taulua. Aikuinen ohjaa ja auttaa vieressä.

Tervetuloa tutustumaan taidenäyttelyyn lasten sanoin ja kuvin! Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen HyMy-kylässä on esillä 5-6-vuotiaiden myllypurolaisen päiväkoti Myllynrattaan Matkailijat-esiopetusryhmän lasten toteuttamia teoksia. Esillä on kuvataidetta ja niihin liittyviä lasten kertomia tarinoita.

Teokset on toteutettu yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen sosionomiopiskelijoiden kanssa opintojaksossa Pedagoginen toiminta varhaiskasvatuksessa, 10 op.

Projektiin osallistuneet lapset vanhempineen ja hoitajineen pääsivät kunniavieraaksi näyttelyn avajaisiin, joita juhlittiin 3.3.2023. Näyttely on avoinna 1.6.2023 saakka. Näyttely on maksuton.