Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen on vastuullisuusteko

Vastuullisuusraportin kansikuva, kuvituskuva.

Kestävät elämäntavat edellyttävät merkitysten löytämistä ja hyvinvoinnin rakentamista aineettomien resurssien varaan. On panostettava sosiaaliseen kestävyyteen: löydettävä ihmisiä yhteen tuovia, kulttuuriseen hyvinvointiin ja elämän merkityksellisyyteen kiinnittäviä keinoja. Näin voidaan ehkäistä osattomuutta ja pahoinvointia sekä rakentaa hyvinvoivaa ja tuottavaa työelämää sekä parempia yhteiskunnallisia ratkaisuja.

Sosiaalisen kestävyyden lisääminen ja kulttuurihyvinvointi liittyvät kiinteästi toisiinsa. Huomioimalla tietoisesti luovuuden, taidetoiminnan ja ilmaisun näkökulmia ihmisten arjessa, annetaan mahdollisuus uusille olemisen tavoille, yhteisöllisyydelle ja kokemuksille osallisuudesta isompaan – syntyy kulttuurihyvinvointia (Huhtinen-Hildén 2023*).

Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen on siis vastuullisuusteko sosiaalisen kestävyyden lisäämiseksi. Kulttuurihyvinvoinnin näkökulma koskettaa laajasti yhteiskuntaa ja eri alojen työotetta. Miten huomioimme luovuuden, ilmaisun, yhteisöllisyyden ja taidetoiminnan hyvinvointivaikutukset ja mahdollistamme niitä? CuWeRE tekee konkreettista työtä tämän edistämiseksi.

Keskeinen tehtävämme on vahvistaa kulttuurihyvinvointialaa ja sen osaamista tutkimalla, kehittämällä ja levittämällä tutkittua tietoa viestinnän, julkaisujen, tapahtumien, oppimisprojektien sekä laadukkaan koulutuksen kautta – niin täydennyskoulutuksina ammateissa työskenteleville, osana tutkintoon johtavaa koulutusta eri aloilla kuin kulttuurihyvinvointialan tutkintoon johtavina koulutuksinakin.

Toimintamme CuWeREssa kiinnittyy osaksi laajempaa työtä kestävän kehityksen ja tulevaisuuden edistämiseksi, jossa korkeakouluilla on olennainen tehtävä yhteiskunnassa. Tutustu Metropolian juuri ilmestyneen vastuullisuusraportin kautta CuWeREn vastuullisuustyöhön sekä muihin esimerkkeihin siitä, miten monin tavoin korkeakoulu edistää toiminnallaan kestävää tulevaisuutta.

*Huhtinen-Hildén, Laura 2023. Miniluento: Mitä on kulttuurihyvinvointi? Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu. Video.