Muusikko: ilmoittaudu maksuttomaan yleisötyön ja kulttuurihyvinvoinnin täydennyskoulutukseen!

Yleisötyön ja kulttuurihyvinvoinnin pedagoginen täydennyskoulutus muusikoille (5 op, maksuton) antaa muusikolle yleisötyön tehtävissä tarvittavia pedagogisia valmiuksia ja lisää vuorovaikutukseen ja ryhmätyöskentelyyn liittyvää osaamista.

Neljä opiskelupäivää sisältävät muun muassa vierailevia asiantuntijoita ja workshop-työskentelyä. Kehittämistehtävä omassa työpaikassa kietoo opiskelun läheisesti muusikon omaan työhön.

Tervetuloa mukaan!

Opiskelupäivät:
ma 4.9.2023
ma 30.10.2023
ma 15.1.2024 (etä) ja
ma 5.2.2024.

Opiskelupaikka:
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki.

Ilmoittaudu koulutukseen 21.8.2023 mennessä Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun järjestelmässä
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/osaamisen-taydentaminen/yleisotyo-ja-kulttuurihyvinvointi?fbclid=IwAR3-2cEDR-7XAzGeTVz1t0s52FQjdwh6oN49R2Xc56sUj1P4DFCp7ByxHWY


Koulutusta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA, ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen sinfoniaorkesterit ry:n ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa.