Kulttuurihyvinvointialalla tarvitaan käsitteiden jäsennystä ja monitieteisyyden ymmärrystä

Valokuvassa tutkijat Sanna Kivjärvi ja Laura Huhtinen-Hildén seisovat lavalla,taustallaan diat, jossa lukee Kriittinen katsaus kulttuurihyvinvoinnin käsitteisiin.

Tutkijat Laura Huhtinen-Hildén ja Sanna Kivijärvi pitivät kesäkuun alussa järjestetyssä Kulttuurihyvinvointialan tutkija- ja kouluttajapäivässä puheenvuoron kulttuurihyvinvointialan taustalla vaikuttavista käsitteellisistä jännitteistä ja ulottuvuuksista.

”Kulttuurihyvinvoinnin kehittyvällä alalla tarvitaan syvällistä käsitteellistä jäsennystä – sekä alan tutkimuksen että käytännön työelämän tukemiseksi. Teoreettis-käsitteellinen tutkimus mahdollistaa myös keskustelua alan laadusta ja sen tavoitteista”, tutkijat totesivat puheenvuorossaan.

”Kulttuurihyvinvointialan tulevaisuuden kehittämiseksi kentän monitieteisyys ja -alaisuus tulisi tiedostaa entistä paremmin. Käsitteitä tulkitaan varsin eri tavoin erilaisissa käytännöllisissä ja tutkimusperinteissä.”

Tapahtuman toinen tutkijapuheenvuoro jatkoi monitieteisyyden teemaa: professori Suvi Saarikallio esitteli näkökulmia monitieteisen tutkimuksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä hankkeiden yhteiskunnalliseen merkitykseen erityisesti huippututkimuksen näkökulmasta.

Kulttuurihyvinvoinnin tutkimus on lähtökohtaisesti monitieteistä. Jokainen yksittäinen tutkimus, eri paradigmat ja näkökulmat sosiaalityöstä kasvatusalaan ja lääketieteeseen tuovat oman tärkeän lisänsä kokonaisuuden ymmärtämiseen.”, Saarikallio totesi.

CuWeREn perustamista juhlittiin tapahtumassa

Kulttuurihyvinvointialan tutkija- ja kouluttajapäivää vietettiin 1.6.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella. Tutkijapuheenvuorojen lisäksi tapahtuman työpajoissa pohdittiin tutkimukseen perustuvaa koulutuksen kehittämistä ja kriittistä ajattelua alan toimijoiden arjen työssä. 

Tapahtuma juhlisti Kulttuurihyvinvointialan osaamiskeskittymä CuWeREn toiminnan alkua. CuWeRE on Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston strateginen yhteistyö. Se uudistaa ja vahvistaa alaa tutkimuksen, monialaisen kouluttamisen ja tiedon levittämisen avulla.

Tapahtumat ovat keskeinen osa CuWeREn toimintatapaa. CuWeREn ensimmäiseen kohtaamiseen saapui 50 kulttuurihyvinvointialan tutkijaa, kouluttajaa ja toimijaa eri puolilta Suomea. Syksyn tapahtumina on tulossa muun muassa 3.11.2023 Mahdollisuuksien maisemia, joka järjestetään Helsingissä Metropolian Myllypuron kampuksella.

Lämmin kiitos kesäkuun tapahtumassa mukana olleille!

Lisätietoja:
Elina Ala-Nikkola
CuWeRE-tuottaja, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija
elina.ala-nikkola@metropolia.fi