Luovan toiminnan mahdollisuuksia omaishoitoperheille – uusi kirja ilmestynyt

Kuvituskuva

Uunituore julkaisu Uusia säveliä etsimässä – luovan toiminnan mahdollisuuksia omaishoitoperheiden tueksi -artikkelikokoelma nostaa moniäänisesti asiantuntijapuheenvuoroin esiin näkökulmia, joita tulee huomioida omaishoitoperheiden hyvinvointia edistävässä toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Kirja auttaa ymmärtämään, kuinka luovuus ja monitaiteellinen toiminta voivat monella tavalla lisätä osallisuuden kokemuksia ja rakentaa hyvinvointia. Se kannustaa pohtimaan hyvinvointiin ja myös parempiin palveluihin tähtäävään ammatilliseen työhön vaadittavia aineksia.

Tämä Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisu on toteutettu osana Uusia säveliä etsimässä -hanketta, jota on rahoittanut STM terveyden edistämisen määrärahasta.

Kirjassa esitettyjä ajatuksia voi soveltaa muun muassa sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja kasvatusalojen ympäristöissä.

Lamppu, Mikkola, Niemi & Ala-Nikkola (toim.) 2024. Uusia säveliä etsimässä – luovan toiminnan mahdollisuuksia omaishoitoperheiden tueksi

Julkaisu on avoimesti saatavilla osoitteessa:
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-426-5