Rintasyöpäkokemuksista kirjoittamassa – Johanna Holopaisen väitöstilaisuus 1.6.2024

Rintasyövän sairastaneiden kirjallisuusterapeuttisessa ryhmässä itkettiin, naurettiin ja jatkettiin elämää

FM Johanna Holopainen tutki väitöskirjassaan Jyväskylän yliopistoon rintasyöpäkokemuksista kirjoittamista ja kirjallisuusterapeuttista ryhmäprosessia ja osallistujiensa sille antamia merkityksiä.

Aiemmin sairaanhoitajana työskennellyt Holopainen yhdisti kliinisen asiantuntijuutensa kirjallisuusterapeuttiseen työskentelyyn. ”Osallistujien teksteistä nousi esiin, miten sairastuminen vaikuttaa paitsi sairastuneeseen itseensä myös hänen läheisiinsä. Kirjoittaminen ja ryhmän tuki auttavat ymmärtämään sairautta uusista näkökulmista”, Holopainen kuvailee.

Kirjoittamista, kertomista ja keskustelua (ryhmässä)

Kirjallisuusterapeuttisilla menetelmillä tuntemuksia voi tarkastella turvallisesti ja luovasti. Holopaisen ryhmässä tuntemuksia lähestyttiin muun muassa metaforien avulla ja esimerkiksi rintasyövän lääkehoitoa käsiteltiin personifikaation kautta. ”Siinä eloton asia henkilöllistetään. Osallistujat antoivat sytostaateille nimiä, kuten Gandalf, Selkäänpuukottaja ja Punainen paholainen. Hahmojen kohtaamisista kirjoitettiin tarinat, jotka luettiin ääneen ja niistä keskusteltiin yhdessä”, Holopainen kertoo.

Ryhmän 4–6 osallistujaa kokoontuivat säännöllisesti vuoden ajan, ja tutkimusaineisto muodostui heidän teksteistään, haastatteluistaan ja täyttämistään itsearviointikyselyistä. Aineisto tuki Holopaisen intressiä tutkia, kuinka eletty kokemus muuntuu kirjoitetuksi ja kerrotuksi kokemukseksi. Ryhmäprosessissa keskeistä on ohjaajan mahdollistama turvallinen toimintaympäristö, osallistujien motivoituminen sairauden kokemusten reflektointiin ja ryhmältä saatu palaute, mikä mahdollistaa uusien merkitysten muodostumisen.

Psykososiaalista tukea ryhmästä

”Ryhmä tarjosi rintasyövän akuutin vaiheen ohittaneille osallistujilleen vuorovaikutteisen ympäristön, jossa lähestyä sairauden kokemuksia kunkin omista lähtökohdista, kirjoittaa niistä ja jakaa niitä vertaisten kanssa”, Holopainen sanoo.

Tutkimuksesta on hyötyä sosiaali- ja terveysalan sekä kolmannen sektorin toimijoille esimerkiksi rintasyöpään sairastuneiden psykososiaalisten tukimuotojen ja kuntouttavan toiminnan suunnittelussa.

Taustatiedot

Johanna Holopainen on koulutukseltaan sairaanhoitaja, filosofian maisteri ja kirjallisuusterapiaohjaaja. Hän työskenteli sairaanhoitajana 15 vuoden ajan, ja on opiskellut kirjoittamista Kauniaisissa ja yleistä kirjallisuustiedettä Helsingin yliopistossa, josta valmistui maisteriksi 2017. Tohtoriksi valmistumisen jälkeen Holopaisella on suunnitteilla post doc-hanke syöpäkokemusten kehollisuuteen liittyen.
johanna.e.holopainen@jyu.fi

Väitöstilaisuus 1.6.2024 klo 12 seurattavissa myös etäyhteydellä

FM Johanna Holopaisen kirjoittamisen väitöskirjan ”Rintasyöpäkokemuksista kirjoittamassa: Tutkimus kirjallisuusterapeuttisen ryhmän prosessista ja merkityksistä” tarkastustilaisuus järjestetään 1.6.2024 klo 12 Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa, S212. Vastaväittäjänä toimii FT Hanna Hakomäki (HUS Lasten ja nuorten sairaudet, lastenpsykiatria) ja kustoksena apulaisprofessori Sami Sjöberg.

Väitöstilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä: https://r.jyu.fi/vaitos-holopainen010624

Väitöskirja on luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-0162-3