Laura Huhtinen-Hildén

FT, MuM, vastaava tutkija, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Laura Huhtinen-Hildén (FT, MuM, musiikkikasvattaja, musiikkiterapeutti, työnohjaaja) työskentelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa yliopettajana, vastaavana tutkijana kulttuurihyvinvointiin liittyvässä TKI-toiminnassa sekä CuWeRE osaamiskeskittymässä. Lisäksi hän toimii tutkintovastaavana englanninkielisessä ohjelmassa Master’s Degree in Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH).

Hän kehittää työssään kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen liittyvää tietopohjaa, rakenteita ja koulutusta. Hänen käynnissä olevat tutkimusprojektinsa liittyvät 1) luovuuden ja taidetoiminnan mahdollisuuksiin edistää osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta, 2) luovan ryhmätoiminnan hyödyntämiseen sosiaali- ja terveysalojen työtehtävissä sekä 3) kulttuurihyvinvointialan käsitteenmäärittelyyn ja ammatillisiin kompetensseihin. Huhtinen-Hildén on johtanut useita taiteen soveltavaan käyttöön ja kulttuurihyvinvointiin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä julkaissut runsaasti musiikkikasvatukseen, taiteen soveltavaan käyttöön ja kulttuurihyvinvointiin liittyviä artikkeleita ja opetusmateriaalia. Hän toimii aktiivisesti kouluttajana ja asiantuntijana myös kansainvälisissä yhteyksissä.

Vapaa-aikanaan hän kulkee metsässä kahden koiran (joskus myös kahden kissan) kanssa ja laulelee mennessään.