Minna Lamppu

Musiikkipedagogi YAMK, Lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Työskentelen varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön lehtorina ja pääainevastaavana Metropolia Ammattikorkeakoulussa Musiikin tutkinnossa sekä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotyössä kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä. Katselen maailmaa erityisesti luovan toiminnan ja hyvinvoinnin yhteyksien ja vaikutusten silmin, keskittyen sisältöjen ja niitä mahdollistavien rakenteiden kehittämiseen. Koen tärkeäksi etsiä keinoja yhteiskuntamme kestävämpään hyvinvointiin yhdessä kaikkien alojen toimijoiden kesken.

Musiikkikasvattajana ja laulupedagogina innostun arvostavan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkityksestä, siihen johtavista poluista sekä sen vaikutuksesta oppimiseen ja hyvinvointiin. Vapaa-ajallani ohjaan taidetoiminnan ryhmiä, jotka edistävät osallistujiensa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, kuten muistisairastuneiden ja heidän läheistensä lauluryhmä Muistilangat.

Lisätietoja: https://peoplefinder.metropolia.fi/fi/profile/8047/staff/Minna-Lamppu