Sanna Kivijärvi

MuT, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu & yliopistonlehtori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Olen MuT Sanna Kivijärvi. Työskentelen lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja yliopistonlehtorina Taideyliopiston Sibelius-Akatemialla sekä tutkijana erilaisissa kulttuurihyvinvointiin liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa (esim. kulttuurihyvinvoinnin kiistanalaisia käsitteitä ja käytänteiden laatua sekä muusikoiden laajentuvaa ammatillisuutta ja yleisötyötä koskevat tutkimusprojektit). Metropoliassa vastaan myös englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta Master’s Degree in Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH).

Tutkimus- ja opetustyö ovat minulle erottamattomia. Olen kiinnostunut erityisesti kasvatuksen ja kulttuurin suhteesta ja siitä, millaisia merkityksiä esteettisellä kokemisella voi olla sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. Haluan myös kehittää korkeakoulupedagogiikkaa; koen todella tärkeänä koko yhteiskunnan kannalta sen, mitä ja miten ihmiset oppivat opintojensa aikana ja kuinka opettajat osaavat heitä opettaa ja kehityksessään tukea.

https://orcid.org/0000-0003-1808-7135