Luovuus ja hyvinvointi – kulttuurihyvinvoinnin edistäminen yhteiskunnassa (5 op)

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Avoin AMK

Opinnot on suunnattu erilaisilla ammattialoilla työskenteleville: saat perustietoa kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä yhteiskunnassa ja omassa ammatissa. Opintojakson sisältöinä ovat:

  • Mitä on kulttuurihyvinvointi?
  • Kulttuuri, luovuus ja taidetoiminta
  • Kulttuurihyvinvoinnin yhteiskunnalliset ulottuvuudet
  • Luovuus osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä
  • Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen osana eri alojen ammatillista toimintaa

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata kulttuurihyvinvoinnin merkitystä osana hyvinvoivan yhteiskunnan rakentumista. Opiskelija kykenee reflektoimaan luovuuden ja taidetoiminnan hyvinvointivaikutuksia sekä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen liittyviä ammatillisia käytäntöjä. Hän osaa hankkia luotettavaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä kehittää sen pohjalta omaa ammatillista osaamistaan. 

Hän osaa reflektoida erilaisia luovuuteen, taidetoimintaan sekä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen liittyviä käsityksiä sekä tunnistaa niiden vaikutuksia moniammatillisissa käytänteissä ja asiantuntijakeskusteluissa. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa kehittäen omalle ammattialalleen soveltuvia käytännön esimerkkejä, joissa hyödynnetään luovuutta, ilmaisua ja taidetoimintaa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Seuraava toteutus opintojaksolle alkaa syksyllä 2023.

Tutustu opintoihin >>