mummodisko

Kulttuurihyvinvointia edistäviä tapahtumia omaishoitoperheille

Omaishoitoperheiden voimavaroja ja mielen hyvinvointia vahvistavaa sekä yksinäisyyden kokemuksia vähentävää monitaiteisen…