JYU

Tohtorikoulutus kulttuurihyvinvoinnin alalla

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston strateginen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia tohtorikoulutukseen…

Draamakasvatus  (25+35 op)

Jyväskylän Avoin yliopisto, perus- ja aineopinnot Miten teatteri ja kasvatus yhdistyvät draamassa? Kuinka draamaa…

Musiikkiterapia (25+50 op)

Jyväskylän Avoin yliopisto, perus- ja aineopinnot Oletko kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologista…

Kulttuurialan hallinto, verkostot ja vaikuttaminen (25 op)

Jyväskylän Avoin yliopisto Mitkä ovat kulttuurialan hallinnon eri tasot, niiden organisaatiot ja keskinäiset suhteet?…

Kirjallisuus (180+120 op)

Jyväskylän yliopisto, Tutkintoon johtava koulutus (humanististen tieteiden kandidaatti + filosofian maisteri) Kiinnostavatko…

Luokanopettaja – musiikinopettaja (300+ op)

Jyväskylän yliopisto, Tutkintoon johtava koulutus (kasvatustieteiden maisteri) Kahden aineen koulutuksen opiskelu tapahtuu…

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (180+120 op)

Jyväskylän yliopisto, Tutkintoon johtava koulutus (humanististen tieteiden kandidaatti + filosofian maisteri) Oletko…

Musiikkitiede (180+120 op)

Jyväskylän yliopisto, Tutkintoon johtava koulutus (humanististen tieteiden kandidaatti + filosofian maisteri) Oletko sinä…

Musiikkikasvatus (180+120 op)

Jyväskylän yliopisto, Tutkintoon johtava koulutus (humanististen tieteiden kandidaatti + filosofian maisteri)…