Tutkimme ja kehitämme

Tutkimme ja kehitämme kulttuurihyvinvointialaa

Meillä on käynnissä useita tutkimuskokonaisuuksia sekä kehittämishankkeita kulttuurihyvinvoinnin alalla. Tutustu näillä sivuilla lisää työhömme alan tutkimuksen ja kehittämisen parissa!

Kuvituskuva, jossa eri ikäisiä ihmisiä pitämässä toisiaan hartioista kiinni. Kuvassa on lempeä tunnelma.

Käynnissä olevat tutkimushankkeet ja -kokonaisuudet

Kulttuurihyvinvoinnin kiistanalaiset käsitteet ja laatutyö

Tämä tutkimuskokonaisuus tarkastelee kulttuurihyvinvointiin liittyviä käsitteitä, ulottuvuuksia ja määritelmiä sekä laatuun liitettyjä merkityksiä ja käsityksiä luovuutta, taidetta, terveyttä ja hyvinvointia yhdistävissä käytänteissä ja ympäristöissä. Tavoitteena on edistää ymmärrystä kulttuurihyvinvoinnin kentän moninaisuudesta.

Luovuus ja taidetoiminta työotteena ja muutosvoimana sosiaali- ja terveysaloilla – tutkimushanke

Tutkimme luovuutta ja kulttuurihyvinvointia mm. perhesosiaalityön, aikuisten sosiaalityön sekä vanhustyön ympäristöissä. Tutkimushanke koostuu monista osatutkimuksista, joissa tutkitaan luovuutta ja kulttuuritoimintaa monitaiteisen sosiaali- ja terveysalojen työn muutosvoimana erilaisissa toimintaympäristöissä.

Siirry Musiikkikehto -hankkeen kotisivulle
Siirry Elämäni sävelet (SOSKU) -hankkeen kotisivulle
Siirry Kohti luovaa arkea -hankkeen kotisivulle

Lapset, perheet ja sosiaalinen kestävyys -profilointialue

Jyväskylän yliopiston profilointialue Lapset, perheet ja sosiaalinen kestävyys selvittää, kuinka erilaiset ympäristöt ja mahdollisuudet vaikuttavat lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen ja perheiden hyvinvointiin.

Siirry kotisivuille

Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikkö

Jyväskylän yliopiston koordinoima huippuyksikkö tutkii musiikkia multimodaalisena kokemuksena ja muutosvoimana halki elämänkaaren, terveydessä ja sairaudessa.

Siirry kotisivuille

Muusikoiden laajentuva ammatillisuus ja yleisötyö

Tutkimus keskittyy muusikon laajentuvaan ammatillisuuteen ja yleisötyöhön sen osana. Tutkimuksessa analysoidaan erityisesti orkesterimuusikoiden ammatillisen osaamisen ja yleisötyön kentän kehittämistarpeita kun yleisötyö vakiintuu yhdeksi muusikon työn ulottuvuuksista.

MUSICONNECT-hanke

Euroopan tutkimuskomission rahoittama MUSICONNECT-hanke tutkii musiikkia nuorten elämän voimavarana – erityisesti tunteina ja kehollisena vuorovaikutuksena.

Siirry hankkeen kotisivuille

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Mieletön muuvi -hanke

Hankkeessa kehitetään osallistujien kanssa elokuvatyöskentelyyn perustuva menetelmä, jonka avulla sanoitetaan nuorten kokemuksia. Hanke on suunnattu 18-vuotta täyttäneille erityisesti huhtasuolaisille nuorille. Työskentely tapahtuu Huhtasuon Kylätoimistolla lukuvuonna 2023-24. Hankkeen toimintaa rahoittaa Keski-Suomen Kulttuurirahasto ja siinä on mukana Jyväskylän yliopisto ja Huhtasuon ASA ry.

Siirry hankkeen kotisivuille

Uusia säveliä etsimässä -hanke

Uusia säveliä etsimässä -hankkeessa luodaan moniammatillisesti omaishoitoperheiden tarpeita vastaava, yhteisöllisyyttä edistävä monitaiteisen musiikkitoiminnan konsepti, joka myös poikkeusoloissa vahvistaa omaishoitoperheiden voimavaroja, mielen hyvinvointia ja vähentää omaishoitajien kokemaa yksinäisyyttä. Hankkeessa rakennetaan kuntien ja alueellisten sote- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön rakenteellinen malli terveyttä edistävän taidetoiminnan toteuttamiseen.

Siirry hankkeen kotisivuille

And Beyond – Miesten luovat polut työelämään -hanke

And Beyond -hanke kehittää luovuutta ja omakohtaisia kokemuksia hyödyntäviä lähestymistapoja työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen segregaation käsittelyyn nuorten kanssa. Nuorille järjestettyjen pajojen ja kokeilujen myötä kootaan konkreettisia työvälineitä ja toteutetaan koulutuksia ammattilaisille.

Siirry hankkeen kotisivuille