kulttuurihyvinvointi

Mahdollisuuksien maisemia -tapahtuma 3.11.2023 – ilmoittaudu 22.10. mennessä

Mahdollisuuksien maisemia on vuosittainen tapahtuma, joka edistää luovuuden tietoisempaa huomioimista osana erilaisten…

Muusikko: ilmoittaudu maksuttomaan yleisötyön ja kulttuurihyvinvoinnin täydennyskoulutukseen!

Yleisötyön ja kulttuurihyvinvoinnin pedagoginen täydennyskoulutus muusikoille (5 op, maksuton) antaa muusikolle yleisötyön…

Kulttuurihyvinvointia edistäviä tapahtumia omaishoitoperheille

Omaishoitoperheiden voimavaroja ja mielen hyvinvointia vahvistavaa sekä yksinäisyyden kokemuksia vähentävää monitaiteisen…