Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla YAMK sote- ja kulttuurialan ammattilaisille (60/90 op)

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tutkintoon johtava koulutus, YAMK

Tule mukaan rakentamaan rohkeaa kehittäjäyhteisöä, joka uudistaa luovuuden, kulttuurin ja taiteen hyödyntämistä sosiaali- ja terveysaloilla. Creativity and Arts in Social and Health Fields (Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla) YAMK-tutkinnossa yhdistetään uusinta tutkimusta työelämän käytännönläheiseen kehittämiseen.

Moniammatillinen yhteistyö on CRASH-tutkinnon keskiössä: eri alojen ammattilaiset opiskelevat rinnakkain, tutustuvat toistensa työotteisiin ja tekevät yhteisiä projekteja. Innostavan, monipuolisen oppimisen ja moniammatillisten verkostojen avulla luodaan uudenlaista ammattitaitoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen luovuutta, kulttuuria ja taidetta hyödyntäen.

Tutkinnosta valmistuu kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia, jotka kykenevät hyödyntämään luovuuden mahdollisuuksia ihmisten elämän ja hyvinvoinnin tukena, edistämään kulttuuristen oikeuksien toteutumista, arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta sekä uudistamaan ammatillisia käytänteitä, rakenteita ja ajattelua.

CRASH-tutkinto sotealan ammattilaisille

CRASH-tutkinto kulttuurialan ammattilaisille