Metropolia ja Jyväskylän yliopisto yhteistyöhön kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä | 7.2.2023

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ovat sopineet tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutusyhteistyöstä. Osapuolet allekirjoittivat sopimuksen 14.12.2022. Sopimuksen avulla osapuolet haluavat vaikuttaa yhteiskuntaan erityisesti kulttuurihyvinvoinnin edistämisen ja taiteen, musiikin ja musiikkikasvatuksen hyvinvointivaikutusten teemoissa.