Kulttuurihyvinvointialan maisteritöiden avoin esittelytilaisuus 8.12.2023

Valokuva, jossa opiskelijoita istuu katsomassa henkilöä, joka pitää puhetta ja esittelee dioja.

Metropolian monialaisesta Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH) -maisteritutkinnosta pian valmistuvat esittelevät opinnäytetöinä tekemiä tutkielmiaan pe 8.12.2023 Myllypuron kampuksella Helsingissä.

Kenelle tapahtuma on?

Tapahtuman sisältö soveltuu hyvin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä näillä aloilla työskenteleville.

Millaisiin tehtäviin CRASH-tutkinnosta valmistutaan?

CRASH-tutkinnosta valmistuu kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia, jotka kykenevät hyödyntämään luovuuden mahdollisuuksia ihmisten elämän ja hyvinvoinnin tukena, edistämään kulttuuristen oikeuksien toteutumista, arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta sekä uudistamaan ammatillisia käytänteitä, rakenteita ja ajattelua.

CRASH-tutkinnon keskiössä on moniammatillinen yhteistyö: sote- ja kulttuurialojen ammattilaiset opiskelevat rinnakkain, tutustuvat toistensa työotteisiin ja tekevät yhteisiä projekteja.

Esittelytilaisuuden ohjelma

Opinnäytetöinään tekemissään tutkielmissa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuvat tuottavat uutta ymmärrystä ja osaamista sekä kehittävät kulttuurihyvinvointialaa innovatiivisella tavalla.

Tilaisuudessa esitellään muun muassa seuraavat opinnäytetyöt (töiden nimet työnimiä):

  • Jonna Kultanen: Smiles for the Future – Preventative Oral Health Promotion with Arts-based Methods for Preschool Children
  • Minttu Ågren & Heli Suoninen: TruthStory: A study of the empowering elements of a creative storytelling project for gender diverse people
  • Hanne Aura: ”For once we are asked” – Professionals’ perspectives on the reality of elderly care in intensive assisted living and institutional care facilities
  • Maj Ilola: Improving Accessibility and Inclusion of Hybrid Arts Events with People with Disabilities
  • Vera Bäckman: Embodied practices in developing empathy skills of social services students

Muut tilaisuudessa esiteltävät tutkielmat sekä päivän tarkemman aikataulun julkaisemme myöhemmin tässä tiedotteessa. HUOM. Tutkielmien esittelyt ovat englanninkielisiä.

Perustiedot tapahtumasta:

Aika: 8.12.2023 klo 9.00-16.30
Tilaisuuteen voi osallistua joustavasti koko päiväksi tai osaksi aikaa.

Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen Myllypuro-sali (D-talo, 1 krs.). Esitystilaan pääsee kulkemaan esteettömästi ja tilassa on induktiosilmukka. Tutustu tarkemmin tapahtumapaikkaan Myllypuron kampuksen verkkosivuilla.

Tilaisuus on englanninkielinen. Tapahtuma on maksuton, mutta tarjoilujen ja muiden järjestelyjen vuoksi edellyttää ennakkoilmoittautumista.