CuWeREn yhteistyötahoja koulutuksessa ja kehittämisessä

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteinen osaamiskeskittymä CuWeRE tekee Suomessa yhteistyötä kulttuurihyvinvointi-teemassa erilaisten tahojen kanssa, joista alla muutama esimerkki:

CuWeRE on tiiviisti mukana Jyväskylän yliopiston JYU.Well-yhteisössä, joka on monialainen hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö. JYU.Well tekee näkyväksi eri tieteenalojen hyvinvoinnin alueella tekemää tutkimusta ja koulutusta ja tukee niiden vaikuttavuutta ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Lisäksi Jyväskylän yliopisto on osana suomalaista musiikkikampusta, joka on musiikin, tanssin ja soveltavan taiteen kehittämisyhteisö. Jyväskylän yliopiston lisäksi siihen kuuluvat Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

Metropolia Ammattikorkeakoulussa CuWeRE tekee monialaista yhteistyötä Metropolian innovaatiokeskittymissä sijaitsevissa oppimisympäristöissä. Yhteistyötä on muun muassa Myllypuron kampuksella asiakaslähtöisiä hyvinvointi- ja terveyspalveluita tuottavan HyMy-kylän oppimisympäristön, Arabian kulttuurikampuksen ulottuuvuksia kokoavan Luova Dimension sekä Myyrmäen kampuksen kestävän kehityksen oppimis- ja projektitila Hiilitallin kanssa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä koulutuksessa myös esimerkiksi Creativity and Arts in Social and Health Fields -maisteriohjelmansa puitteissa Taideyliopiston kanssa, johon sisältyvä opintojakso Creativity, Health and Wellbeing (10 op) on tarjolla molemmissa korkeakouluissa.