Yleisötyön ja kulttuurihyvinvoinnin pedagoginen täydennyskoulutus muusikoille (5 op)

Kuvassa lapset soittavat soittimia innostunut ilme kasvoillaan.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutus, maksuton

Yleisötyön ja kulttuurihyvinvoinnin pedagogisen täydennyskoulutuksen tavoitteena on kehittää muusikoiden yleisötyöhön liittyvää pedagogista, vuorovaikutuksellista sekä ryhmätyöskentelyyn liittyvää osaamista. Muusikot työskentelevät yhä useammin kulttuurihyvinvointia edistävän yleisötyön parissa, jossa työn ammatillinen toteuttaminen vaatii uudenlaista osaamista. Tämä näkyy esimerkiksi orkesterimuusikon työn uudenlaisissa vaatimuksissa.

Tässä maksuttomassa koulutuksessa tarjotaan muusikoille (orkesterimuusikot, freelancerit, musiikkipedagogit ym.) ja yleisötyötä tuottaville ammattilaisille suunnattu viiden opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Koulutus on suunnattu työssä oleville, vastavalmistuneille ja työelämän ulkopuolella oleville. 

Koulutus tarjoaa pedagogisia työvälineitä liittyen toisen ihmisen musiikkikokemuksen, osallistumisen ja ilmaisun kannatteluun ja lisää ymmärrystä ryhmädynamiikasta moninaisissa yleisötyön konteksteissa. Olennaista on myös oman ja muiden yleisötyöhön liittyvien ammattilaisten yhteispotentiaalin hahmottaminen sekä muu moniammatillinen yhteistyö. Koulutuksessa tarkastellaan yleisötyön perinteisiä ympäristöjä, kuten päiväkoteja, kouluja ja vanhustyötä sekä uusia avauksia ja mahdollisuuksia yleisötyön toteuttamiselle. Koulutus kehittää uudenlaista osaamista ja mahdollisuuksia lisätä musiikin yleisöjä sekä antautua yhteistyöhön ja jaettuihin kokemuksiin esiintyjien ja yleisön kesken.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/osaamisen-taydentaminen/yleisotyo-ja-kulttuurihyvinvointi

Kysy lisää: sanna.kivijarvi@metropolia.fi