Kulttuurialan hallinto, verkostot ja vaikuttaminen (25 op)

Jyväskylän Avoin yliopisto

Mitkä ovat kulttuurialan hallinnon eri tasot, niiden organisaatiot ja keskinäiset suhteet? Kuinka alan rahoitus toimii? Miten päätöksiä tehdään ja kuinka ne vaikuttavat? Mitä ovat taide- ja kulttuurialan keskeisimmät instituutiot ja miten ne toimivat? Mitä kulttuurilla voidaan saada aikaan?

Tervetuloa oppimaan kulttuurialan hallinnosta, verkostoista ja vaikuttamisesta monitieteisten opintojen pariin JYU avoimeen yliopistoon! Näissä opinnoissa voit itse vaikuttaa opintojesi suuntaan. Valitse 25 opintopisteen laajuiseen kokonaisuuteen ne kurssit, jotka koet itsellesi hyödyllisimmiksi. Opintojen valinnaisten kurssien valikoima laajenee jatkossa.

Kulttuurialan hallinto, verkostot ja vaikuttaminen (avoin.jyu.fi)