Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (180+120 op)

Jyväskylän yliopisto, Tutkintoon johtava koulutus (humanististen tieteiden kandidaatti + filosofian maisteri)

Oletko kiinnostunut kulttuureista? Innostutko yhteiskunnallisista teemoista, nykypäivästä tai menneisyyden tapahtumista? Oletko utelias ja avoin uusille asioille? Jos vastasit kyllä, niin KUMU kutsuu sinua!

KUMU:ssa tutkitaan ja opetetaan yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä, kuten moninaisuutta, traditioita, rituaaleja, taidetta, medioita, arkea, elämäntapoja, ilmastonmuutosta, kulttuurista kestävyyttä ja kulttuuria koskevaa päätöksentekoa. Meillä opit ymmärtämään etnisyyksiä ja identiteettejä, eriarvoisuutta, taide- ja kulttuuritoiminnan haasteita, työelämän muutoksia, ihmisoikeuskysymyksiä ja konfliktien vaikutuksia muuttuvassa maailmassamme.

Yhteisöjä ja kulttuureita tutkiessamme yhdistämme humanistista ja yhteiskuntatieteellistä osaamista. Painoalojamme ovat antropologia, etnologia ja kulttuuripolitiikka. Oppimismenetelmämme ovat yhteisöllisiä ja työelämälähtöisiä. 

Valmistut kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja poliittisten ilmiöiden asiantuntijaksi. Voit työllistyä kotimaisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin, järjestöihin, yrityksiin, hallintoon, museoihin, arkistoihin ja esimerkiksi maahanmuuttoon ja kehitysyhteistyöhön liittyviin tehtäviin. Monet työskentelevät tutkijoina, toimittajina, yrittäjinä, koulutus- ja viestintäalalla, järjestöjen toiminnanjohtajina ja kulttuuripalvelujen projekteissa.

Osana tutkintoasi voit tehdä kulttuurituotannon ja yhteisöpedagogiikan opintoja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Lisäksi sinulla on opinto-oikeus verkkovälitteiseen Kulttuurialan hallinto, verkostot ja vaikuttaminen -opintokokonaisuuteen(25 op), jossa perehdytään kulttuurin avulla vaikuttamiseen sekä alan rakenteisiin ja rahoitukseen.

Kandidaattivaiheeseen hyväksytyt saavat suoraan oikeuden maisteriopintoihin.

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (opintopolku.fi)