Musiikkipedagogi AMK, varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö (240 op)

Metropolia Ammattikorkeakoulu, päiväopiskelu, tutkintoon johtava koulutus

Musiikkipedagogeilla on vahva muusikon ja pedagogin osaaminen, joka rakentuu oman soittimen taiteellisesta ja teknisestä hallinnasta ja monipuolisista pedagogisista valmiuksista. Musiikkipedagogin koulutuksiin valitaan sekä klassisen että popjazz-taustan opiskelijoita.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääaineessa lähtöajatuksena on musiikin elämyksellisen ja kokonaisvaltaisen kokemisen ja oppimisen ymmärtäminen osana elämää ja hyvinvointia. Opintojen ytimessä ovat monipuolisten musiikkikasvatuksen opetusmenetelmien hallinta, musiikillisten taitojen kehittäminen, eri taiteenlajien yhdistäminen ja luova toiminta.

Pääaineesta valmistuneilla on monipuoliset valmiudet ja pätevyys monenlaisten ja eri-ikäisten oppijoiden ja ryhmien tukemiseen musiikillisilla poluilla sekä taiteen soveltavaan käyttöön erilaisissa yhteyksissä. Valmistuneet toimivat varhaisiän musiikinopetuksen, elinikäisen musiikin harrastamisen ja kulttuurihyvinvoinnin edistämisen monipuolisissa työtehtävissä.

Tutustu lisää tutkinnon sivuilla:
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/amk-tutkinnot/musiikki