Musiikkikasvatus (180+120 op)

Jyväskylän yliopisto, Tutkintoon johtava koulutus (humanististen tieteiden kandidaatti + filosofian maisteri)

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa tehdään ja tutkitaan musiikkia sekä tarkastellaan musiikin oppimista monipuolisesti. Musiikkikasvatuksen opinnoissa perehdyt musiikin opetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä saat taidolliset, tiedolliset, pedagogiset ja asenteelliset valmiudet musiikinopettajaksi esimerkiksi peruskouluihin, lukioihin ja muihin oppilaitoksiin. Saat myös valmiudet musiikkikasvatusta koskevan tutkimuksen seuraamiseen ja tekemiseen.

Opintojen aikana pääset syventämään tietojasi ja taitojasi niin musiikkiteknologian, musiikkiliikunnan, musiikin monimuotoisen tutkimuksen, instrumenttitaitojen, säveltämisen, sovittamisen, kuoron- ja orkesterinjohdon kuin yhteismusisoinninkin parissa. Näiden lisäksi musiikkikasvattaja saa paljon käytännön kokemusta opetustyöstä luoden verkostoja työelämään sekä valmiudet käyttää musiikkia hyvinvoinnin ja kasvun tukena erilaisissa yhteisöissä.

Musiikkikasvatus on sinulle sopiva koulutusohjelma, mikäli olet kiinnostunut perusopetuksen, lukion ja muun yleissivistävän koulutuksen musiikinopettajan työstä.

Musiikkikasvatus, kandidaatti + maisteri (opintopolku.fi)