Musiikkitiede (180+120 op)

Jyväskylän yliopisto, Tutkintoon johtava koulutus (humanististen tieteiden kandidaatti + filosofian maisteri)

Oletko sinä kiinnostunut musiikista inhimillisenä ilmiönä? Jos vastasit kyllä, musiikkitieteen opinnot saattavat olla sinulle sopiva valinta!

Musiikin rooli yhteiskunnassamme on keskeinen mutta jatkuvasti muutoksessa. Suoratoistopalveluiden, sosiaalisen median ja muiden teknologioiden kehityksen myötä musiikkia kulutetaan länsimaissa yhä enemmän ja yksilöllisemmin kuin kenties koskaan ihmiskunnan historiassa. Samanaikaisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä sektoreilla ollaan koko ajan kiinnostuneempia musiikin vaikutuksista esimerkiksi tunteisiin ja yleiseen elämänlaatuun. Musiikin terapeuttisia ulottuvuuksia halutaan ymmärtää ja soveltaa yhä monipuolisemmin eri elämänalueilla. Tutkinto-ohjelmaan hyväksytyille on mahdollista hakea maksuttomia kiintiöpaikkoja Avoimen yliopiston musiikkiterapian opintoihin.

Musiikkitieteen opinnoissa tutustut erilaisiin musiikillisiin traditioihin, opit ymmärtämään musiikin tekemisen, kokemisen ja käsittämisen perusteita, sekä hankit taitoja musiikin tieteelliseen tutkimukseen. Myös erilaiset musiikkiteknologiset sovellukset tulevat tutuksi.

Lähes puolet tutkinnosta on vapaasti valittavia opintoja, joilla voit profiloitua kiinnostuksesi mukaisesti esimerkiksi kulttuurihyvinvoinnin, viestinnän, musiikkiteollisuuden ja median tai musiikkiteknologian asiantuntijaksi. Tyypillisesti musiikkitieteilijä työllistyy musiikki- ja kulttuurialan erilaisiin hallinto- asiantuntijatehtäviin.

Musiikkitiede, kandidaatti + maisteri (opintopolku.fi)