Taidehistoria ja taidekasvatus (180+120 op)

Jyväskylän yliopisto, Tutkintoon johtava koulutus (humanististen tieteiden kandidaatti + filosofian maisteri)

Oletko kiinnostunut siitä, miten ihmiset luovat taidetta tai miten taide vastaanotetaan? Siinä tapauksessa tämä koulutus on sinua varten! 

Alussa perehdyt sekä taidehistorian että taidekasvatuksen perusasioihin, myöhemmin valitset näistä sinua enemmän kiinnostavan oppiaineen. Taidehistorian kohteena on koko visuaalisen kulttuurin kenttä. Opintojesi aikana saat yleiskäsityksen taidehistoriasta tieteenalana ja opit taiteen eri lajeista ja suuntauksista, eri aikakausien keskeisistä piirteistä sekä taiteen ja kulttuurin historiallisista yhteyksistä. Taidekasvatuksessa taide ymmärretään laajasti ihmisille luontaisena, kaikkiin kulttuureihin kuuluvana toimintana, joka eri kulttuureissa saa erilaisia muotoja ja merkityksiä. Miten performanssi, taidemaalaus, kaupunkimaisema, näytelmä tai luova liike syntyy – ja miten se koetaan? Tai haluatko tutustua siihen, miten taidetta hyödynnetään opetuksessa, koulutuksessa, kulttuurilaitoksissa, työelämässä ja hoitoympäristöissä? Opintojen myötä sinulle kehittyy kyky nähdä ja huomioida taidekasvatuksen rooli erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten elämässä.

Opinnoissasi perehdyt siihen, mitä taide merkitsee yksilöille ja yhteisöille sekä tapoihin edistää ja tukea taiteen harrastusta. Sinusta tulee laaja-alainen, näkemyksellinen ja osaava taide- ja kulttuurielämän vaikuttaja!

Kandidaattivaiheeseen hyväksytyt saavat suoraan oikeuden maisteriopintoihin.

Taidehistoria ja taidekasvatus, kandidaatti + maisteri (opintopolku.fi)