Taiteesta toimijuutta – työvälineitä alle 3-vuotiaiden taidekasvatukseen (5 op)

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutus

Taiteesta toimijuutta -täydennyskoulutusksessa etsitään yhdessä työkaluja alle 3-vuotiaiden taidetoimintaan. Taidekasvatuksen avulla voidaan tukea lapsen kokemusta omasta kyvykkyydestä ja luoda merkityksellisiä kokemuksia varhaiskasvatuksen arkeen. Koulutuksessa tutustutaan musiikin ja muiden taiteiden mahdollisuuksiin kokonaisvaltaisen oppimisen mahdollistajina. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville.

Täydennyskoulutus koostuu neljästä kaksipäiväisestä koulutusjaksosta, jotka sisältävät luentoja, osallistavia työpajoja, omalla työpaikalla toteutettavia välitehtäviä sekä yhteistä jakamista ja reflektointia. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa pedagogista ajattelua ja siten tukea pienten lasten osallisuutta varhaiskasvatuksessa.

Koulutuksesta vastaa musiikkikasvatuksen lehtori Hanna-Maija Aarnio. Opettajina toimivat Metropolian musiikin tutkinnosta musiikkikasvatuksen yliopettaja Laura Huhtinen-Hildén ja Laura Juvonen. Koulutuksessa vierailevia kouluttajia ovat muun muassa aivotutkija Minna Huotilainen, lastenmusiikintekijä, musiikkikasvatuskouluttaja Minna Lappalainen sekä Saila Nevanen leikin ja taidepedagogiikan alueelta.

Tutustu lisää koulutuksen sivuilla