Taiteesta voimaa – kuvataiteen menetelmien hyödyntäminen psykososiaalisessa asiakastyössä (5 op)

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutus

Opi käyttämään taidetta osana psykososiaalista asiakastyötä! Taiteesta Voimaa- kurssi toimii innostavana johdantona kuvataiteen menetelmien hyödyntämiseen psykososiaalisessa asiakastyössä. Osallistuaksesi kurssille et tarvitse taiteellista taustaa tai kokemusta, kiinnostus taidemenetelmiä kohtaan riittää. Verkossa suoritettava kurssi sisältää teoriaosuuksia ja käytännön taideharjoituksia.

Kenelle opinnot soveltuvat?

Koulutuksesta hyötyvät kaikki kasvatuksen, opetuksen, hoidon ja kuntoutuksen parissa työskentelevät ammattilaiset, jotka haluavat käyttöönsä uusia, taiteen työkaluja, joita on helppo soveltaa kohtaamisiin asiakkaiden kanssa.

Kurssi soveltuu hyvin esimerkiksi kuntouttavan toiminnan tueksi toimintaterapeuteille, ikäihmisten, vammaisten ja maahanmuuttajien parissa työskenteleville, lastensuojeluun ja erityisopetukseen.

Kurssille ovat tervetulleita myös kaikki taiteesta kiinnostuneet, jotka haluavat lisätä omaa itsetuntemustaan ja saada uusia keinoja esimerkiksi omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan.

Kouluttajat

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Taiteesta voimaa kurssin kehittäjien ja vetäjien Virpi Viitalan, TaM, kuvataiteilija, kuvataideopettaja, Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian ohjaaja, Solution Focused Art® ja Juuso Aallon, taideterapeuttisiin menetelmiin erikoistunut sosionomi, kanssa. Heiltä saat lisätietoja koulutuksen sisällöstä: taiteestavoimaa@gmail.com.

Opintojen kesto ja suoritustavat

Kurssin suoritusaika on 9 viikkoa ja se tehdään kokonaan verkossa. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saat 5 opintopistettä ja todistuksen.

Seuraava toteutusajankohta 11.9.-12.11.2023. Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää ja ilmoittaudu >>