Näkökulmia kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun tueksi

Kuvituskuva, jossa eri ikäisiä ihmisiä piirissä toisiaan hartioilta kiinni pitäen.

Kulttuuripoliittisen selonteon valmistelu on aloitettu opetus- ja kulttuuriministeriössä tänään 27.11.2023 kutsumalla taiteen ja kulttuurin toimialan edustajat yhteiseen aloitustilaisuuteen keskustelemaan kulttuuripolitiikan kehittämisen tavoitteista ja keinoista. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on hallitusohjelmassa päättänyt laatia eduskunnalle annettavan kulttuuripoliittisen selonteon.

Valmistelutyön tueksi tehdyssä avoimessa taustakyselyssä kysyttiin esimerkiksi sitä, miten kulttuuritoiminta voisi aiempaa vahvemmin edistää ihmisten osallisuutta, yhdenvertaisuutta, hyvinvointia ja estää ihmisten välisten luottamuksen rapautumista.  

Asetetaanko kulttuurialan harteille jo liian suuria vaatimuksia vai voiko taidetoiminnalla edistää hyvinvointia nykyistä enemmän?

Vastaavat tutkijat Laura Huhtinen-Hildén ja Sanna Kivijärvi Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä johtava tutkija Anna-Maria Isola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta pohtivat blogikirjoituksessaan osallisuutta ja kulttuurihyvinvointia edistäviä tekijöitä kulttuuripoliittisina lähtökohtina. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Metropolia University of Applied Sciences strategiarahoitusta kulttuurisen hyvinvoinnin edistämiseen yhteisöissä.

Lue koko blogi:

Korkeapainetta-blogi: Osallisuutta ja yhteisöjen hyvinvointia edistävää kulttuuripolitiikkaa toivoen